Upisi u vrtiće Kako pripremiti dijete za jaslice/vrtić

Natječaj

Objavljeni su sljedeći natječaji: ...

Prilagodba na jaslice

Polazak u vrtić vjerojatno će biti velika novost Vašem djetetu, a možda i prvo dugotrajnije odvajanje od Vas. Zato ga je važno dobro pripremiti! Prvi korak pri tome je Vaš stav o vrtiću...

Upisi u vrtiće

0 Upisi u vrtiće

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (dostupan u dječjem vrtiću i na našoj WEB-stranici-...

Kako pripremiti dijete za jaslice/vrtić

0  Kako pripremiti dijete za jaslice/vrtić

Stručni suradnici Vam znaju, mogu i žele pružiti dodatnu stručnu podršku u odgoju Vašeg djeteta. Javite se u vrijeme odvojeno samo za Vas! • kvalitetnoj pripremi djeteta za polazak u...