Leteći Medvjedići

PODRUČNA JEDINICA U SESVETAMA BUBA MARA
Adresa: BUDIMSKA 20
Tel: 01 6578 784
FAKS: 01 3733 224
Mob: 091 5784 755

O nama

Dječji vrtić „ Leteći medvjedići „ započeo je s radom 13. studenog 2005. godine. Vrtić na lokaciji u Hrvatskom Leskovcu posluje na temelju rješenja Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Klasa: 601-02/05-01/5, urbroj 251-10-01/106-05-7 od 4. studenog 2005. godine kojim se utvrđuje da Vrtić ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti predškoskog odgoja i naobrazbe u dvije odgojne skupine. Odgojno obrazovni rad do 02.rujna 2007. godine odvijao se na lokaciji Mirka Bedeka 75 d Hrvatski Leskovac, o od 03.rujna 2007. godine posluje na temelju rješenja Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji KLASA: UP/I-60102/07-01/01,urbroj 238-05-05/01-07-04 kojim se utvrđuje da Vrtić ispunjava propisane uvjete za obavljenje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u područnoj jedinici Klinča Sela, Karlovačka 9, za dvije mješovite skupine.

Program se provodi u četiri odgojne skupine – dvije mješovite jasličke i dvije mješovite vrtićke odgojne skupine na dvije lokacije, od toga jedna mješovita jaslička i jedna mješovita vrtička odgojna skupina u matičnom objektu u Hrvatskom Leskovcu, a jedna mješovita jaslička i jedna mješovita vrtička skupina u područnoj jedinici u Klinča selu. Djelatnost vrtića je ostvarivanje programa njege, odgoja, obrazovanja, zdrastvene zaštite, prehrane te skrbi o djeci predškolskog uzrasta.

Matični objekt i područna jedinica će kroz planirane programe ostvarivati djelatnost njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Cilj nam je osigurati kvalitetne uvjete za optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece, te da kao nadopuna obiteljskom odgoju brinemo o čuvanju zdravlja, emocionalnoj stabilnosti, razvoju samostalnosti, kreativnosti i intelektualnih sposobnosti njihove djece.

Polazeći od spoznaje da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti, postavljaju se primarne zadaće:
– zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i čuvanje djetetova života i zdravlja za hranom, zrakom, kretanjem, boravkom u prirodi i dr.
– zadovoljavanje potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju – na način da se dijete osjeća voljeno, zbrinuto i prihvaćeno u svojoj skupini
– zadovoljavanje potrebe djeteta za raznolikom stimulacijom koju omogućuje doživljajima i predmetima bogata i promjenjiva okolina – poticati stvaralačke osobine koje dijete spontano pokazuje
– zadovoljavanje potreba uzajamnosti komunikacije – neverbalnim, a pogotovo verbalnim putem omogućiti djetetu da usvaja govor i druge oblike komunikacije